Pla de retorn de les curses d’orientació – Protocol COVID19

La crisi sanitària de la COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures encaminades a complir els protocols marcats per les autoritats governamentals, esportives i sanitàries .

L’establiment i compliment de les esmentades mesures requereix una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, d’organitzadors i participants.

L’objectiu d’aquest Pla és fixar una sèrie de propostes, consells, recomanacions i observacions que permetin el desenvolupament de l’esport de les curses d’orientació en les successives fases transitòries, fins a arribar al grau de normalitat desitjat. Es vol establir les pautes a seguir en les activitats organitzades per les entitats federades, evitant i minimitzant el risc de contagi, propagació i possible rebot de la COVID-19.

 

Deixa un comentari