Assegurances i Accidents

Des de la Federació recordem que tots els Clubs adherits a la mateixa federació, quan siguin els organitzadors d’una prova, tenen l’obligació de disposar al menys d’una còpia de la petició d’assistència mèdica d’urgència de l’assegurança anual.

Recomanem als federats que també en portin alguna còpia.
Llegiu amb atenció les normes actuació (actualitzades) i imprimiu el full de petició d’assistència de MUTUACAT.