Campus

CAMPUS d'EStiu

El Campus d’Orientació va néixer l’estiu del 2016, per tal de unir lleure i orientació en una proposta en forma de colònies en una casa. El format ha anat evolucionant al llarg dels anys, però els objectius segueixen intactes. Creiem fermament que l’orientació és molt més que un esport, i per això, en sentim orgullosos de compartir els següents objectius:

 • Fomentar l’esport i especialment les curses d’orientació. Per alguns serà el descobriment d’un esport minoritari.
 • Fomentar l’autonomia dels nois i noies, tant en l’aspecte esportiu com en la seva maduració com a persona.
 • Conèixer noves tècniques per poder millorar en l’esport de les curses d’orientació. Per això està pensat fer nivells en molt moments per tal que d’aquesta manera tothom pugui progressar al seu ritme.
 • Fomentar la convivència entre nois i noies interessats en aquest esport. Això també permetrà crear un clima de més lligams entre tots els participants quan es trobin a les curses. 
 • Conviure prop de la natura i respectar-la. En l’esport d’orientació és vital l’ús del bosc per la seva pràctica, però també cal que entre tots aprenguin a estimar-lo i cuidar-lo.
 • Educar en els valors de la convivència: saber respectar els altres companys, monitors i personal que pugui estar en contacte amb ells.

Informació general

Document amb informació general del campus

On i quan

Es realitza a finals d’estiu, abans que comenci el curs escolar 2024-2025, enguany serà del diumenge 1 de setembre al divendres 6 del 2024 en les diferents localitzacions depenen del grup repartides pel Berguedà, Solsonès i l’Alt Urgell.

A qui va dirigit

A tots/es aquells infants i joves que independentment del seu nivell i coneixements en les curses d’Orientació, des dels que ja l’han probada i fan curses habitualment com pels no n’ha fet mai i volen descobrir aquest esport. Tots junts passarem una setmana en una casa de colònies on no només aprendran com interpretar els mapes i navegar pel bell mig del bosc, sinó que també hi haurà un component de lleure, i és que no es un “Stage” ni un “Training Camp”. Es faran jocs i moltes activitats complementàries a la natura junt als diversos entrenaments d’Orientació. Diferenciarem els grups tenint en compte les edats dels infants i joves de la següent manera:

 • Campus INICIACIÓ 6-7 anys (2017-2016): Consistirà d’un campus reduït de 3 dies a la casa de Cal Candi. No s’agafarà cap autocar i es centrara en els terrenys dels voltants de la casa. *Es valorarà si es dur a terme si no s’arriba a un mínim d’inscripcions (15 aprox).
 • Campus PETITS Cal Candi 8-12 anys (2015-2012): durara la setmana complerta, es dormirà cada dia a la casa de Cal Candi de Vilada, però es faran dos desplaçaments amb autocar per anar a fer entrenaments i passar el dia en altres localitzacions del Berguedà.
 • Campus MITJANS Port del Comte 13-15 anys (2011-2009): durara la setmana complerta, es dormirà a l’Alberg de Port del Comte menys un dia que es durà a terme un raid/excursió fins als mapes de Tuixent la Vansa on es passarà la nit en tendes. Es faran dues sortides amb autocars per anar a entrenar en terrenys propers.
 • Campus GRANS en Ruta 16-18 anys (2008-2006): Conviuen amb el grup de Mitjans per les sortides, tot i que durant la setmana tendran activitats específiques.

Hi ha places limitades!!! S’intentarà poder acceptar a tothom que ho desitgi però en cas de superar les places, aquestes s’assignen per estricte ordre d’inscripció. 

Información general

Documento con información general del campus 

Dónde y cuándo

Se realiza a finales de verano, antes de que comience el curso escolar 2024-2025, este año será del domingo 1 de septiembre al viernes 6 de septiembre de 2024 en las diferentes localizaciones dependen del grupo repartidas por el Berguedà, Solsonès y el Alt Urgell.

A quién va dirigido

A jóvenes y peques que, independientemente de su nivel y conocimientos en las carreras de orientación, desde los que ya lo han probado y hacen carreras habitualmente como para los que no lo han hecho nunca, quieren descubrir este deporte. Todos juntos pasaremos una semana en una casa de colonias donde no sólo aprenderán cómo interpretar los mapas y navegar en medio del bosque, sino que también habrá un componente de ocio. Y es que no es un “stage” ni un “Training Camp”. Se realizarán juegos y actividades complementarias en la naturaleza junto a los diversos juegos y entrenamientos de orientación. Diferenciaremos a los grupos teniendo en cuenta las edades de los niños y jóvenes de la siguiente manera:

 • Campus INICIACIÓN 6-7 años (2017-2016): Consistirá de un campus reducido de 3 días en la casa de Cal Candi y los entrenamientos se centrarán en los terrenos de los alrededores de la casa. *Se valorará si se lleva a cabo si no se llega a un mínimo de inscripciones (15 aprox).
 • Campus PEQUEÑOS Cal Candi 8-12 años (2015-2012): Tiene una duración de semana completa y se dormirá cada día en la casa de Cal Candi de Vilada. Se harán dos desplazamientos en autocar para ir a hacer entrenamientos y pasar el día en otras localizaciones del Berguedà.
 • Campus MEDIANOS Port del Comte 13-15 años (2011-2009): durará la semana completa, se dormirá en el Albergue de Port del Comte menos un día que se llevará a cabo un raid/excursión hasta los mapas de Tuixent la Vansa on pasarán la noche en tiendas de campaña. Se realizarán dos salidas en autocares para ir a entrenar en terrenos cercanos.
 • Campus GRANDES en Ruta 16-18 años (2008-2006): Convirán con el grupo de Medianos en Port del Compte y para las salidas, pero durante la semana de Campus tendrán actividades específicas para el grupo.

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán en base a los plazos que se muestran a continuación y a través de la web de inscripciones de la FCOC inscripcions.orientacio.cat/altres.

 • Del 16 al 30 de abril → Periodo exclusivo para los federados de la FCOC
 • Del 1 al 31 de mayo → Periodo abierto a federados FCOC, FEDO y no federados
 • Del 1 de junio al 15 de junio → Periodo abierto para todo el mundo con recargo de 25€

 

Precios y condiciones de pago

Precios del Campus de Petits, Mitjans y Grans (semana completa)

 • Con licencia FCOC y/o FEDO: 400€             –   Sin licencia anual: 430€

 Precio para el Campus Iniciació, que dura las tres últimas noches:

 • Con licencia FCOC y/o FEDO: 200€  –    Sin licencia anual: 230€

Este año el pago se realiza en dos cuotas, excepto en el caso del Campus Iniciació que se hará en un único pago. La inscripción no quedará formalizada hasta que no se realice el primer pago.

El primero se hará en el mismo momento de la inscripción a través del formulario FCOC y será de 200€/230€. El segundo se realizará por transferencia a partir del 1 de junio con la información que recibirán las familias de los deportistas ya inscritos. En este mensaje también recibiréis un formulario para las alergias, medicamentos, nivel deportivo, etc. así como las instrucciones para la ficha sanitaria y la Carta de Compromiso.

Todas las familias que tengan más de un participante en alguno de los campus (hermanos/as) podrán tener un descuento de 20€ por cada uno a partir del segundo. El descuento se aplicará en el segundo pago (el primero será de 200€/230€ para todos).

En caso de querer darse de baja una vez realizado el primer pago se devolverá una cantidad fija de la inscripción ya pagada en función de los siguientes criterios:

 • Antes del 15 de mayo se devolverán 150€
 • Entre el 15 de mayo y el 15 de junio se devolverán 200€ si se ha hecho el segundo pago y 100€ si solo se ha hecho el primero.
 • Pasado el 15 de junio no se hará ninguna devolución

Se tendrá que escribir un correo a campus@orientacio.cat y fcoc@orientacio.cat indicando la persona que se quiere dar de baja y solicitando la devolución del importe si corresponde.

El precio de la inscripción al Campus se incluye:

 • Manutención en la casa correspondiente durante todos los días de la estancia, desde la cena del día de llegada hasta la comida del día de salida
 • Licencia temporal para quienes no tengan anual, seguro de accidentes
 • Todo el material necesario no personal que hace falta para las actividades como puede ser kayaks, desplazamientos a las actividades, material de SportIdent, juegos, mapas, trazados, etc.
 • Obsequio de recuerdo del Campus

¡Las plazas son limitadas! Se intentará aceptar todas las inscripciones pero si se alcanza el límite de aforo de alguna de las casas se aceptarán por orden de inscripción.

 

Fichas y Autorizaciones

Cada participante (sus responsables) deberá cumplimentar y firmar los siguientes documentos. Estos impresos se pueden encontrar en los links que se indican o también en la página web (en catalán).

– Carta de Compromiso: link a la carta compromiso (es una página)

– Ficha de autorizaciones: link a las autorizaciones (son cuatro páginas)

 

 

 

Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran segons els terminis que s’indiquen a continuació i a través de la pagina web de la FCOC inscripcions.orientacio.cat/altres.

 • Del 16 al 30 d’abril → Període exclusiu per a federats FCOC
 • De l’1 al 31 de maig → Període obert a federats FCOC, FEDO i no federats
 • De l’1 al 15 de juny → Període obert per a tothom si hi ha disponibilitat de places amb un recàrrec de +25€

Els grups Iniciació i Petits estan tancats i de moment no admeten noves inscripcions. Per apuntar-se a la llista d’espera es pot enviar un correu electrònic a l’adreça campus@orientacio.cat per demanar la plaça. El dia 17 de juny es confirmarà si hi ha plaça i es farà el procés de pagament.

Els grups Mitjans i Grans queden oberts ja que encara hi ha places.

Preus i condicions de pagament

PREUS pel campus de Petits, Mitjans i Grans (setmana completa)

 • Federats FCOC i FEDO: 400€             –    No federats: 430€

 PREUS pel campus d’Iniciació, que dura les tres últimes nits:

 • Federats FCOC i FEDO: 200€  –    No federats: 230€

Aquest any el pagament es realitza amb dos quotes, excepte el Campus d’Iniciació que es farà en un sol pagament. La inscripció no està formalitzada fins que no es faci el primer pagament.

La primera caldrà fer-la en el moment de la inscripció (en omplir el formulari de la web de la FCOC) i serà de 200€. La segona es farà per transferència a partir de l’1 de juny amb un missatge que rebran totes les famílies dels esportistes ja inscrits. En aquest missatge també us enviarem un formulari per al·lèrgies, nivel esportiu, medicaments, etc. així com els documents de fitxa sanitaria i la Carta de Compromís.

 

Per a totes aquelles fàmilies que portin mes d’un fill/a, el segon i els següents tindran 20€ de descompte. Aquest descompte s’aplica en el segon pagament (el primer serà per tothom de 200€/230€).

Per aquells que vulguin donar-se de baixa un cop ja realitzada i pagada la inscripció se li retornarà una quantitat de la inscripció ja pagada en aquell moment seguin la següent indicacions:

 • Abans del 15 de maig es retornarà 150€
 • Entre el 15 de maig i el 15 de juny es retornaran 200€ si s’ha fet el segon pagament, 100€ si només s’ha fet el primer.
 • Passat el 15 de juny NO es realitzaran retorns de les inscripcions.

Cal escriure un correu a campus@orientacio.cat i fcoc@orientacio.cat indicant la persona que es vol donar de baixa i sol·licitant el retorn dels diners corresponents.

Amb el preu de la inscripció al CAMPUS s’inclou:

 • Manutenció a la casa durant l’estada de tots els dies, des del sopar del dia entrant fins el dinar del dia sortint
 • Llicència temporal per els infants i joves si cal. Assegurança d’accidents.
 • Tot el material necessari per a realitzar les activitats respectives com pot ser caiacks, transport amb autocars, material sportident, mapes, traçats, etc.
 • Obsequi regal (samarreta, pantaló, etc.) per a tots els participants

Hi han places limitades!!! S’intentarà poder acceptar a tothom que ho desitgi però en cas de superar les places, aquestes s’assignen per estricte ordre d’inscripció.

 

Fitxes i Autoritzacions

Per cada participant s’haurà d’omplir i firmar els següents documents. Aquests impresos els podeu trobar en els links que s’indiquen i els demanarem quan entre l’1 i el 15 de juny amb el segon pagament.

2021

Fotos Link 1

2020

Fotos Link 1

2019

Fotos Link 1

2018

Fotos disponibles només a través del web

2017

Fotos disponibles només a través del web

2016

Fotos Link 1

A cada Campus, de forma diària, s’ha fet un petit relat de com ha anat el dia. A la següent edició, aquí serà on compartirem diàriament aquest petit relat, per tal que mares i pares puguin seguir, amb un petit resum, els transcurs del campus.

Link al pdf 2022  – link2022


Per rememorar les passades edicions, us deixem aquí tots els relats:

Link al pdf 2021  – link2021

Link al pdf 2020  – link2020

Link al pdf 2019 link2019

Link a pdf 2018 : link2018

Link a pdf 2017 : link2017

Link a pdf 2016 : link2016

Envieu un correu electrònic a l’adreça:

campus@orientacio.cat