Preus Llicència Federativa

LLICÈNCIA FCOC

MODALITAT

TOTAL

ADULT

PEU/BTT-O/RAID

44,00€

JUNIOR (menors 21 anys)

PEU/BTT-O/RAID

20,00€

Conveni Federació FCC: Només modalitat MTB-O

MTB-O

26,00€

LLICÈNCIA FCOC + FEDO

MODALITAT

TOTAL

ADULT

PEU/BTT-O/RAID

71,00€

JUNIOR (menors 21 anys)

PEU/BTT-O/RAID

26,00€

1r ANY ADULT

PEU/BTT-O/RAID

42,00€

1r ANY JUNIOR

PEU/BTT-O/RAID

24,00€