Agenda 2030 i els ods

17 objectius per transformar el nostre món

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguessin un nou camí per millorar la vida de totes les persones, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que estableixen que l’eradicació de la pobresa ha d’anar de la mà d’estratègies que fomentin el creixement econòmic i tractin una sèrie de necessitats socials com l’educació, la sanitat, la protecció social i les perspectives de treball, alhora que es combat el canvi climàtic i es protegeix el medi ambient.

La FCOC vol contribuir activament als ODS

Els ODS tenen missions que demanen de la col·laboració directa de tots els agents de la societat: administracions, entitats, centres educatius, empreses, ciutadania…

Les entitats tenen un paper actiu i essencial per contribuir al desenvolupament sostenible social, econòmic i ambiental, integrant aquests ODS en la seva gestió i implicant el teixit associatiu i la ciutadania en el seu desplegament.

La FCOC té l’objectiu d’iniciar un procés d’anàlisi que valori la manera en la que estem contribuint als ODS, i com podem continuar contribuint en el futur d’una manera més ordenada i alineada amb les pautes marcades dins l’Agenda 2030.

Antecedents

La Federació Internacional d’Orientació (IOF) ja va declarar el seu suport envers els ODS i l’Agenda 2030. Això ho va fer dins de la política de sostenibilitat on mostra el seu recolzament a la causa. enllaç. La FCOC vol alinear-se en la defensa del canvi climàtic comprometent-se a minimitzar la petjada de carboni de l’orientació i promoure iniciatives per reduir les emissions de GEH per part dels seus professionals i del públic.

Els ODS demostren que l’esport és un pilar clau en l’execució de l’Agenda 2030. És així com ho explica l’ONU als ODS 3, 4, 5, 11, 16 i 17. enllaç. La FCOC vol agafar-los com a pilar a l’hora de realitzar i prendre decisions d’una manera més compromesa amb la lluita contra la millora de la vida de totes les persones que l’envolten.

ODS