GTO VIC

Introducció del projecte

Des de la Federació de Curses d’Orientació es va iniciar el 2021 el projecte del Grup de Tecnificació en Orientació (GTO), que ofereix suport esportiu a 20 joves catalans amb seu a Vic. 

Aquest projecte es va iniciar quan des de la FCOC es va intentar que l’Orientació fos un dels esports presents en el nou Centre d’Alt Rendiment (CAR) que l’Ajuntament de Vic amb el suport de la Generalitat de Catalunya està planificant per a la temporada 2021, encara que mai s’ha fet realitat. 

Tot i així, des d’aquell mateix 2021, la FCOC amb pressupost propi va decidir engegar el projecte del GTO i mantenir com a centre neuràlgic la ciutat de Vic, amb l’esperança de veure realitat el projecte del CAR, sent conscients que és una oportunitat única per a formar-ne part des de l’inici i alhora de fer-ho en un punt de la geografia adequat per a la nostre pràctica esportiva.

El projecte ha comptat amb el suport de de diverses institucions i col·laboradors, així com amb les ajudes econòmiques i socials necessàries.

Dades claus

El projecte del GTO és l’empenta que l’esport i els joves esportistes necessiten per seguir amb el creixement exponencial que s’ha constatat en els últims anys.

  • Quan?
El projecte del GTO de Vic té marcada com a data d’inici l’octubre del 2021. La seva durada per als esportistes que hi vulguin participar serà de dos anys amb possibilitat d’extensió anual si les condicions personals i del projecte ho permeten.
 
  • Com?
Pensant en els joves, primer com a persones i després com a esportistes, acompanyant-los en el procés per trobar la motivació necessària per a generar l’auto-exigència i la dedicació òptima per millorar.
 
  • Què?

S’oferirà un plantejament que es pugi adaptar a les necessitats de cada esportista basat en dos nivells de compromís:

Compromís alt:

  1. Els esportistes gaudiran de tots els beneficis del GTO, com els entrenaments setmanals amb entrenadors/es tècnics i físics personalitzats, mentor/a personal, camps d’entrenament i grup de WhatsApp per comunicació diària.
  2. L’orientació és una prioritat per a aquests esportistes, per aprofitar al màxim els beneficis. Per això es requereix assistència prioritària en competicions classificatòries FEDO, campionats d’Espanya i entrenaments FCOC.

Compromís moderat:

  1. Els esportistes gaudiran d’un nombre limitat dels beneficis del GTO, amb camps d’entrenament i concentracions de caps de setmana.
  2. Els compromisos són assistir als campionats d’Espanya i participar en els entrenaments puntuals de forma habitual.
  • Beneficis per als esportistes

L’equip tècnic és bàsic i està format per diferents professionals que facilitaran una atenció específica, individualitzada i propera: entrenador tècnic, entrenador físic, psicòleg esportiu i mentors o auxiliars. 

Els camps d’entrenament són la base de la millora dels esportistes, combinats amb els anàlisis i els entrenaments simulats. Per això les concentracions de caps de setmana son claus per a l’èxit del projecte. 

La FCOC aporta subvencions per ajudar als esportistes a pagar part de l’allotjament, manutenció i costos que es generen durant els entrenaments i concentracions, per a donar suport a les famílies, encara que no son suficients per a sufragar el total dels costos de les activitats.

ENLLAÇOS

Presentació del projecte

Detall del GTO de Vic