GTO VIC

Introducció del projecte

Des de la Federació de Curses d’Orientació ja fa bastants mesos que es treballa per a que l’Orientació sigui un dels esports presents en el nou Centre d’Alt Rendiment (CAR) que l’Ajuntament de Vic amb el suport de la Generalitat de Catalunya està planificant per a la propera temporada 2021.

Com a federació l’interès ha estat total en tot moment, sent conscients que és una oportunitat única per a formar-ne part des de l’inici i alhora de fer-ho en un punt de la geografia adequat per a la nostre pràctica esportiva.

Per tal de fer realitat aquest projecte, serà necessari comptar amb la implicació de diverses institucions i col·laboradors, així com amb les ajudes econòmiques i socials necessàries. S’està treballant de manera contínua en aquest aspecte per tal de poder confirmar que es tindrà la capacitat de realitzar i donar continuïtat al projecte durant els pròxims anys.

Dades claus

El projecte d’incloure les Curses d’Orientació al GTO Vic del 2021 és l’empenta que l’esport i els joves esportistes necessiten per seguir amb el creixement exponencial que s’ha constatat en els últims anys.

  • Quan?
El projecte del GTO de Vic té marcada com a data d’inici l’octubre del 2021. La seva durada per als esportistes que hi vulguin participar serà d’un any amb possibilitat d’extensió anual si les condicions personals i del projecte ho permeten.
 
  • Com?
Pensant en els joves, primer com a persones i després com a esportistes, acompanyant-los en el
procés per trobar la motivació necessària per a generar l’auto-exigència i la dedicació òptima
per millorar.
 
  • Què?
S’oferirà un plantejament que es pugi adaptar a les necessitats de cada esportista:
 
  1. Format de residència majoritàriament externa el primer any. Això implica poder utilitzar les instalacions del CAR del Vic sense tenir inclòs el règim de pernocta.
  2. Combinació d’entrenaments setmanals cada dimarts i dijous, amb concentracions de caps de setmana (1 al mes) aprofitant els festius i ponts.
  3. Seguiment de l’estat de forma físic, tècnic i emocional de cadascun dels esportistes.
  • Necessitats
L’equip tècnic és bàsic i està format per diferents professionals que facilitaran una atenció
específica, individualitzada i propera: entrenador tècnic, entrenador físic, psicòleg esportiu i
mentors o auxiliars.
 
Els mapes de qualitat i amb requeriments físics i tècnics molt diversos, permetran desenvolupar
les habilitats necessàries per a l’orientació esportiva.
 
El transport amb furgonetes per poder arribar als mapes al bosc, tant per als entrenaments
habituals (únicament els dijous) i també per a les concentracions.
 
L’allotjament i manutenció per als esportistes en les concentracions puntuals els caps de
setmana.