Preus Llicència Federativa

Preus actualitzats temporada 2020

  • El carnet federatiu o llicència  federativa és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
  • Tot carnet i/o llicència federativa inclou una assegurança d’accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva. 
 * Es cobrarà un recàrrec de gestió 5€ a qualsevol canvi de llicència i/o carnet una vegada tramitat.

LLICÈNCIA FCOC [1]

Asseg.

Quota FCOC

TOTAL

Dte. covid-19 [3]

Dte. RENOVE [4]

PEU 

ROG 

BTT 

RAID 

ADULT (PEU/BTT-O/RAID)

15,00€

25,00€

40,00€

-2,00€

-3,00€

x

x

x

x

JUNIOR (menors 21 anys) [2] (PEU/BTT-O/RAID)

15,00€

5,00€

20,00€

-2,00€

-3,00€

x

x

x

x

Conveni amb altres federacions (BTT-O)


25,00€

25,00€

-2,00€

-3,00€[5]

[ 1 ] Permet la participació en les competicions oficials d’àmbit català (Lliga Catalana, Copa Catalana), O’Pyrene, IbeRogaine, Populars i altres curses internacionals
[ 2 ] Si es tramita dins de l’últim trimestre, l’import de la llicència serà de 17,00 € (2,00 € quota FCOC).
[ 3 ] La FCOC fa un descompte per la renovació a tots aquells que tinguéssin carnet o llicència FCOC durant el 2020.
[ 4 ] La FCOC fa un descompte per la renovació de la llicència abans el 31/01/2021 a tots aquells que tinguéssin carnet o llicència FCOC durant el 2020.
[ 5 ] Segons conveni vigent amb la federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada. FCC: només modalitat MTB-O

LLICÈNCIA FCOC + FEDO [1] [2]

Asseg.

Quota FCOC

Subv. FCOC [5]

Quota FEDO

TOTAL

Dte. covid-19 [3]

Dte. [4]

PEU 

ROG 

BTT 

RAID 

ADULT (PEU/BTT-O/RAID)

15,00€

25,00€

-1,00€

24,00€

63,00€

-2,00€

-10,00€

x

x

x

x

JUNIOR (menors 21 anys) [2] (PEU/BTT-O/RAID)

15,00€

5,00€

-1,00€

4,00€

23,00€

-2,00€


x

x

x

x

1r ANY ADULT [ 6 ] (PEU/BTT-O/RAID)

15,00€

25,00€

-16,00€

9,00€

33,00€

-2,00€


x

x

x

x

1r ANY JUNIOR [ 6 ]PEU/BTT-O/RAID

15,00€

5,00€

-3,00€

2,00€

19,00€

-2,00€

x

x

x

x

[ 1 ] Permet, a més, la participació en les competicions oficials d’àmbit espanyol (FEDO).
[ 2 ] La tramitació s’ha de fer a la FCOC a través d’un club afiliat a la FEDO.
[ 3 ] La FCOC fa un descompte per la renovació a tots aquells que tinguéssin carnet o llicència FCOC durant el 2020.
[ 4 ] La FEDO farà un descompte a tots aquells que renovin la llicencia FEDO 2020, només durant el mes de gener.
[ 5 ] Per complir amb els estatuts FEDO, la FCOC es veu obligada a subvencionar aquests imports.
[ 6 ] Poden treure’s la llicència de 1r any aquelles persones que mai han estat federades FEDO.