Llistat de Titulacions oficials

La FCOC mostra els llistats complets de persones que han acreditat alguns dels cursos impartits per a la pràctica esportiva i competitiva d’orientació.

Els llistats s’han fet a partir dels arxius de la FCOC, la FEDO i la documentació que els propis interessats ens han fet arribar. Si algú considera que hauria d’aparèixer en algun llistat i no hi apareix, que contacti amb la Federació i faci arribar la documentació acreditativa.

Podeu trobar els llistats al següent enllaç