Convenis FCOC

Conveni FEEC-FCOC

El conveni del 2003, va quedar anul.lat al novembre del 2015, per problemes en l’aplicació de les condicions i per manca de consens amb les asseguradores. Actualment s’està treballant per conseguir un nou conveni que garanteixi la cobertura legal i sigui un benefici per ambods federacions.
Tots els federats FEEC hauran de tramitar llicència temporal per qualsevol de les proves a realitar.
Podeu consultar document vinculant al respecte de la participació en activitats federades de la FCOC.
 

Conveni FCC-FCOC