CONVOCATÒRIA DE PLAÇA – Controlador Oficial FCOC

Controlador Oficial FCOC per a totes les curses de Copa Catalana d’Orientació a Peu. 

REQUISITS:

 • Amplia experiència en l’organització i participació a competicions de Copa Catalana, Lliga Espanyola i internacionals. 
 • Es valoraran les formacions FCOC o FEDO com a controlador/a de cursa, cartografia, traçats, sportident, directors de cursa i tècnic esportiu. 
 • Poder facturar a la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya. 
 • Disponibilitat total de temps per coordinar-se amb les diferents organitzacions.
 • Poder desplaçar-se autònomament fins al lloc on es facin les competicions, tant amb anterioritat a la data de celebració com el propi dia de la mateixa. 

REMUNERACIÓ:

 • S’establirà un preu fix de 300 € més IVA per a cada competició. Els desplaçaments que es justifiquin fins a la zona de cursa es pagaran a part, a un cost de 0’26 €/Km. 
 • Quan dues curses coincideixin en un mateix cap de setmana i sota una mateixa organització, el preu fix serà conjunt, i de 500 € més IVA. Els desplaçaments que es justifiquin fins a la zona de cursa es pagaran a part, a un cost de 0’26 €/Km.
 • Quan tres curses (un sprint de tarda el primer dia, per exemple) coincideixin en un mateix cap de setmana i sota una mateixa organització, i totes tres siguin de Copa Catalana, el preu fix serà conjunt, i de 650 € més IVA. Els desplaçaments que es justifiquin fins a la zona de cursa es pagaran a part, a un cost de 0’26 €/Km.

TASQUES A REALITZAR:

La tasca consistirà en ajudar a les organitzacions a fer curses de Copa Catalana de la màxima qualitat possible. Per fer-ho, aconsellarà a les mateixes a partir de les experiències anteriors, i els hi recordarà tot allò que ha de complir una cursa d’aquest nivell segons normatives vigents tant de la FCOC com de les diferents administracions. Actuarà de lligam entre el club i la FCOC per tot allò que pugui fer referència a la competició a organitzar. En cap cas haurà de formar part de l’organització amb una tasca concreta ni encarregar-se d’elaborar cap feina pròpiament organitzativa. També elaborarà un informe d’avaluació final, amb la intenció de que el club i la Federació puguin millorar tot allò que sigui possible en futures organitzacions. 

Entre els aspectes a treballar hi destaquen tasques:

 • Relatives a Permisos, Arena, Informació cursa.
  • Comprovar/Informar que s’han de tenir tots els permisos.
  • Zones aparcament, Ambulància (amb gel), Lavabos, Espai per infants (Guraderia-O), Informació.
  • Pàgina web o butlletí amb les dades importants, distàncies-desnivells, mapa antic, etc. Assegurar-se que tot això arriba a la Comissió de Comunicació de la FCOC.
  • Resultats, en pantalles i online (Liveresults)

 

 • .- Relatives als espais de la cursa.
  • Zona de sortides, material i estructura, llistats de sortides.
  • Zona d’arribada, material i estructura.
  • Avituallaments, si calen, ben posats en els recorreguts.

 

 • .- Relatives al mapa i traçats.
  • Mapa amb cartografia, escales, simbologia, etc. correctes.
  • Mapa amb qualitat d’impressió i impermeable.
  • Mapa mestre (amagat) amb totes les bases, per tema de reclamacions i comprovacions.

 

 • .- Relatives als recorreguts adequats a les especificacions.
  • Recorreguts, descripcions de controls i mides correctes.
  • Logos obligatoris, Informació de registre del mapa.
  • Fita 1 diferent per a tots els corredors en el mateix minut (excepte sortides en massa).

I altres tasques concretes recollides en el document Informe Controlador Cursa que s’adjunta. 

INFORME POST-COMPETICIÓ:

Document adjunt

PROPOSTES:

Tothom que hi tingui interès pot presentar la seva candidatura a fcoc@orientacio.cat abans del 15 d’octubre a les 23:59 hores. Un cop estudiades per la Junta, es donarà a conèixer la persona escollida.