Eleccions FCOC

Amb data 16 de desembre de 2023, a Sant Martí de Centelles, van quedar convocades les eleccions de la Junta Directiva de la FCOC.
Les eleccions es celebraran el dia 22 de gener de 2024, a Barcelona o per vot telemàtic.

La Junta Electoral està formada per les següents persones:

Titulars:

Judit Mata (presidenta)
Jordi Armengol (vocal)
Ramon Aubets (vocal)
Toni Serrallonga (secretari)

Suplents: Ignasi Esquerra, Albert Daví i Xus Loro.

 
El Calendari i el Reglament Electoral el trobareu en aquest document.